Kontakt

Tel./Fax: 051/77 205 84
Mail: elko@elkosro.sk

Kancelária

Budovateľská 55
080 01 Prešov

Sídlo spoločnosti

ELKO, s.r.o.
08 232 Kojatice 18

Fakturačné údaje

OS OR Prešov ODD. SRO VL.Č. 441/P
IČO: 31651348
DIČ: 2020521800
IČ DPH: SK 2020521800

UniCredit Bank
IBAN:
SK28 1111 0000 0066 1082 7029